Jak tworzyć pliki LRC

Pliki do wyświetlenia można utworzyć przy pomocy komputera.
 1. Kliknij [Start] [Wszystkie programy] [Akcesoria] [Notatnik].

 1. Wpisz tekst utwory do Notatnika.

 1. Odtwórz plik audio, aby sprawdzić czas każdego wiersza tekstu utworu, a następnie po lewej stronie każdego wiersza w Notatniku wpisz informację o czasie jego odtwarzania. Format wpisywania danych to [minuty:sekundy:setne części sekundy].

 • Odtwarzacz „WALKMAN” może rozpoznać i wyświetlić na utworze maksymalnie 95-znakowy wiersz utworu.

 • Informacja o czasie musi być wprowadzana w kolejności chronologicznej.

Sekundy i setne części sekundy można oddzielić przecinkiem zamiast dwukropkiem.
Setne części sekundy można pominąć.
 1. Po wpisaniu tekstu utworu, zapisz go jako plik tekstowy.

Wybierz polecenie [Plik] [Zapisz jako…]. Zostanie wyświetlony ekran [Zapisz jako]. Na dole ekranu, w widocznej na dole okna liście rozwijanej [Zapisz jako typ:] wybierz opcję [Wszystkie pliki]. W liście rozwijanej [Kodowanie:] wybierz opcję [UTF-8]. Do pola tekstowego [Nazwa pliku:] wpisz nazwę pliku. Nazwa pliku musi odpowiadać nazwie utworu i mieć rozszerzenie „.lrc”. Kliknij przycisk [Zapisz] i zapisz plik LRC.
 • Maksymalny rozmiar pliku LRC wynosi 512 KB.

 • Jeśli tekst nie mieści się na ekranie, zostanie on zawinięty (maksymalnie do 3 wierszy).

 • Dodatkowe znaki za 3 wierszem nie zostaną wyświetlone.

 • Prawidłowo są rozpoznawane wszystkie znaki typu CR, CRLF i LF.

 • Wiersz, który zawiera wyłącznie znak nowej linii, jest pomijany.

 1. Podłącz odtwarzacz „WALKMAN” do komputera przy użyciu kabla USB (wchodzi w skład zestawu) tak, aby symbol był skierowany do góry.

 1. Utwórz nowy folder w folderze [MUSIC] na odtwarzaczu „WALKMAN”, a następnie przeciągnij do niego plik audio z utworem i plik LRC.

Informacje o prawach autorskich

Przy tworzeniu plików LRC na podstawie podlegającym prawom autorskim materiałów innych użytkowników, utworzone pliki LRC mogą być używane wyłącznie prywatnie. Wykorzystywanie plików LRC w szerszym zakresie wymaga zgody właściciela praw autorskich.
Powiązane tematy