Włączanie/wyłączanie alarmu [Alarm wł./wył.]

  1. Z menu Home wybierz [Ustawienia] [Alarm/timer uśpienia] [Ustawienia alarmu] [Alarm wł./wył.] żądany typ ustawienia.

Uwaga
  • Po włączeniu alarmu w obszarze informacyjnym pojawi się ikona .