Ustawianie czasu alarmu [Godzina alarmu]

  1. Z menu Home wybierz [Ustawienia] [Alarm/timer uśpienia] [Ustawienia alarmu] [Godzina alarmu].

  1. Aby zmienić wartość godziny lub minuty, przeciągnij lub pstryknij ją w górę albo w dół.

  1. Aby potwierdzić wybór, wybierz polecenie [OK].