Ustawianie powtarzania [Powtórz]

Alarm można ustawić tak, aby był aktywowany tylko raz ([Wył.]), codziennie, od poniedziałku do piątku lub od poniedziałku do soboty.
  1. Z menu Home wybierz [Ustawienia] [Alarm/timer uśpienia] [Ustawienia alarmu] [Powtórz] żądany typ ustawienia.