Ustawianie dźwięku alarmu [Ustawienia dźwięku alarmu]

Istnieje możliwość ustawienia utworu jako dźwięku alarmu. Po aktywacji alarmu wybrany utwór będzie wielokrotnie odtwarzany tak długo, aż nie zostanie zatrzymany.
  1. Z menu Home wybierz [Ustawienia] [Alarm/timer uśpienia] [Ustawienia alarmu] [Ustawienia dźwięku alarmu] żądany typ ustawienia.


Typ
Opis
[Ustawiony dźw. alarmu]
Po aktywacji alarmu będzie emitowany fabryczny dźwięk alarmu.
[Utwór alarmu]
Po aktywacji alarmu będzie odgrywany wybrany utwór.

Wybieranie utworu alarmu

  1. W menu Home wybierz [Muzyka] żądana metoda wyszukiwania żądany utwór.

  1. Naciśnij przycisk [Menu Opcje], aby wyświetlić menu opcji.

  1. Wybierz [Ustaw jako utw. alarmu].