Ustawianie timera uśpienia [Ustawienia timera uśpienia]

 1. Z menu Home wybierz [Ustawienia] [Alarm/timer uśpienia] [Ustawienia timera uśpienia] typ ustawienia.

 • Aby wyłączyć timer uśpienia: [Wył.]

 • Aby włączyć timer uśpienia: [30 min], [60 min], [90 min], [120 min]

Wskazówka
 • Po ustawieniu timera uśpienia w obszarze informacyjnym będzie wyświetlany symbol .

Uwaga
 • Timer uśpienia nie zostanie aktywowany w następujących sytuacjach.

 • Nagrywanie głosu.

 • Korzystanie z funkcji [Autoprogramowanie] radia FM.

 • Wyszukiwanie utworów dla funkcji „Kanały SensMe™”.

 • Aktywacja alarmu.

 • Wchodzenie w tryb gotowości.

 • Podłączanie odtwarzacza „WALKMAN” do komputera.

 • Przetwarzanie połączenia Bluetooth.