Ograniczanie poziomu głośności [AVLS (limit głośności)]

Funkcję [AVLS (limit głośności)] (Automatic Volume Limiter System — automatyczne ograniczanie głośności) można włączyć, aby ograniczyć maksymalną głośność i zapobiec przeszkadzaniu innym osobom lub odwracaniu ich uwagi. Przy użyciu funkcji [AVLS (limit głośności)] można zmniejszyć efekt „wyciekania” głośnego dźwięku, zmęczenia ucha oraz ryzyko nieusłyszenia zewnętrznych dźwięków.
  1. Z menu Home wybierz [Ustawienia] [Ustawienia ogólne] [AVLS (limit głośności)] typ ustawienia.

Uwaga
  • Funkcja [AVLS (limit głośności)] nie działa podczas komunikacji Bluetooth.