Ustawianie czasu do wyłączenia ekranu [Timer wyłączania ekranu]

Jeśli przez określony czas nie wykonano żadnych operacji, ekran odtwarzacza „WALKMAN” zostanie wyłączony. Istnieje możliwość ustawienia czasu oczekiwania na wyłączenie.
 1. Z menu Home wybierz [Ustawienia] [Ustawienia ogólne] [Timer wyłączania ekranu] wybrany typ ustawienia.

 • Aby nie wyłączać ekranu: [Wył.]

 • Aby wyłączyć ekran: [15 s], [30 s], [1 min], [3 min], [5 min], [30 min]

Uwaga
 • Ekran odtwarzacza „WALKMAN” nie zostanie wyłączony w następujących sytuacjach.

 • Odtwarzanie filmu wideo lub podcastu wideo.

 • Wyszukiwanie możliwej do odbierania stacji radia FM i korzystanie z funkcji [Autoprogramowanie] radia FM.

 • Przesyłanie danych przez USB.

 • Usuwanie filmu wideo, odcinka podcastu itd.

 • Połączenie z komputerem. (Ekran zostanie przyciemniony, a nie wyłączony. Po zakończeniu ładowania ekran zostanie wyłączony, niezależnie od ustawień funkcji [Timer wyłączania ekranu]).

 • Tworzenie lub odzyskiwanie bazy danych.

 • Analiza utworów przez funkcję [Kanały SensMe™]. (Ekran zostanie przyciemniony, a nie wyłączony).

 • Odtwarzanie utworu, jeśli dla opcji [Wyświetlaj tekst] wybrano wartość [Wł. (ekran zawsze wł.)].

 • Ładowanie akumulatora. (Ekran zostanie przyciemniony.)

 • Przetwarzanie połączenia Bluetooth.