Regulacja jasności ekranu [Jasność]

Można ustawić jeden z 5 poziomów jasności ekranu.
  1. Z menu Home wybierz [Ustawienia] [Ustawienia ogólne] [Jasność].

  1. Przeciągnij wskaźnik (wartość ustawienia) na wybrany poziom, a następnie wybierz opcję [OK].

Wskazówka
  • Jasność ekranu może być niska mimo wprowadzenia innego ustawienia. Może to się zdarzyć po podłączeniu odtwarzacza „WALKMAN” przy użyciu kabla USB.