Ustawianie bieżącego czasu [Ustaw datę/godzinę]

Można ustawić datę i godzinę.
  1. Z menu Home wybierz [Ustawienia] [Ustawienia ogólne] [Ustawienia zegara] [Ustaw datę/godzinę].

  1. Aby zmienić datę i godzinę, przeciągnij lub pstryknij ekran w górę albo w dół i ustaw wybrany rok, miesiąc, dzień, godzinę i minutę.

  1. Wybierz [OK].

Wskazówka
  • Możliwy jest wybór jednego z następujących formatów daty: [RRRR/MM/DD], [MM/DD/RRRR] lub [DD/MM/RRRR] [Szczegóły]. Ponadto można wybrać jeden z dwóch formatów czasu: [12-godzinny] lub [24-godzinny ] [Szczegóły].

Uwaga
  • Jeśli akumulator jest wyczerpany, na przykład po dłuższym czasie nieużywania odtwarzacza „WALKMAN”, data i godzina mogą wymagać ponownego ustawienia, a zamiast bieżącej daty i godziny będzie wyświetlany symbol „-”.

  • Zegar może się spieszyć lub spóźniać co najwyżej o 60 sekund na miesiąc.

Powiązane tematy