Ograniczanie poziomu naładowania [Ochrona baterii]

Trybu [Ochrona baterii] można używać w celu ograniczenia wpływu ładowania i rozładowywania na akumulator, co pozwala przedłużyć okres jego użytkowania.
  1. Z menu Home wybierz [Ustawienia] [Ustawienia ogólne] [Ochrona baterii] typ ustawienia.

Uwaga
  • Jeśli dla opcji [Ochrona baterii] wybrano wartość [Wł.], maksymalny poziom naładowania jest ograniczany do 90%. Powoduje to ograniczenie czasu pracy na akumulatorze między ładowaniami o około 10%.

  • W trybie [Ochrona baterii] pierwszy pasek wskaźnika akumulatora zniknie nieco szybciej niż normalnie. Jest to skutek zatrzymania ładowania przed pełnym naładowaniem (w celu wydłużenia okresu eksploatacji akumulatora) i nie jest to awaria.