Co mogę zrobić, aby rozwiązać problem?

Jeśli odtwarzacz „WALKMAN” nie działa w sposób oczekiwany, należy podjąć próbę rozwiązania problemu, wykonując poniższe czynności.
  1. Znajdź objawy zaistniałego problemu w niniejszej instrukcji i spróbuj wykonać opisane tam czynności.

  1. Podłącz odtwarzacz „WALKMAN” do komputera w celu naładowania akumulatora.

Naładowanie akumulatora może rozwiązać niektóre problemy [Szczegóły].
  1. Naciśnij przycisk RESET szpilką lub podobnym przedmiotem.

Przed zresetowaniem odtwarzacza „WALKMAN” sprawdź, czy nie jest odtwarzany żaden utwór, film itd. Potem można bezpiecznie zresetować odtwarzacz „WALKMAN”.
  1. Sprawdź informacje o problemie w obszarze Pomoc oprogramowania.

  1. Poszukaj informacji odnoszących się do danego problemu w jednej z witryn internetowych pomocy technicznej [Szczegóły].

  1. Jeśli wymienione powyżej czynności nie doprowadzą do rozwiązania problemu, należy zwrócić się do najbliższego sprzedawcy produktów firmy Sony.

Uwaga
  • Resetowanie odtwarzacza „WALKMAN” nie spowoduje usunięcia danych lub ustawień.