Tænd og sluk for din "WALKMAN"

  1. Knappen OPTION/PWR OFF

  1. Knappen HOLD

Sådan tændes din "WALKMAN"

Tryk på en vilkårlig knap på din "WALKMAN" for at tænde den. Hvis vises øverst på skærmen, skal du skubbe til knappen HOLD.

Sådan slukkes din "WALKMAN"

Tryk på knappen OPTION/PWR OFF, og hold den nede [Detaljer]. [POWER OFF] vises, når din "WALKMAN" skifter til standby, og skærmen slukkes.
Tip
  • Din "WALKMAN" bruger kun ganske lidt strøm i standby.

  • Hvis du sætter din "WALKMAN" på pause og ikke betjener den i ca. 10 minutter, skifter den automatisk til standby, og skærmen slukkes. Tryk på en vilkårlig knap i standby for at tænde for skærmen igen.

  • Når din "WALKMAN" er i standby, slukker den automatisk helt, hvis den ikke betjenes i ca. en dag.

Bemærkning
  • Du kan ikke betjene din "WALKMAN", når den er sluttet til en computer.