Import af musik fra cd'er med Media Go

Du kan bruge Media Go til at kopiere (rip) musik fra dine cd'er. Følg vejledningen nedenfor for at kopiere musiknumre fra en cd til computeren.
Tip
  • Flere oplysninger om brug af Media Go findes i Hjælp i Media Go.

  1. Start Media Go, og sæt så en cd i.

Media Go registrerer cd'en og viser et vindue med cd-oplysninger. Når Media Go henter de relevante cd-oplysninger (cd-titel, navn på musiknummer, kunstner osv.), vises de i vinduet.
  1. Klik på [Rip cd] ().

Vent, indtil alle musiknumre er importeret.
Tip
  • Filformater, som anbefales til at rippe cd'er, er AAC (.mp4) og MP3 (.mp3). Du kan effektivt overføre musik til din "WALKMAN".

  • Media Go henter cd-oplysningerne fra en database på internettet. Afhængigt af cd'en indeholder databasen muligvis ikke oplysninger om cd'en. Hvis en cd's oplysninger mangler, kan du tilføje dem efter importen. Oplysninger om tilføjelse og redigering af cd-oplysninger findes i Hjælp i Media Go.

Bemærkning
  • Importerede musiknumre må kun bruges til eget brug. Brug af musiknumre ud over dette omfang kræver oprethavernes tilladelse.

Lignende emner