Om sproglærdom

Hvis du indstiller [Karaoke/Language Study] til [Language Study], kan du bruge funktionen [Quick Replay] og A-B-gentaget afspilning. I dette afsnit forklares funktionen afspilningshastighedsregulering ligeledes.
Tip
  • Du kan justere afspilningshastigheden, hvis [Karaoke/Language Study] er indstillet til [Off] eller [Language Study], men du kan ikke justere, hvis der er indstillet til [Maximum Karaoke Mode] eller [Minimum Karaoke Mode].

  • For lydpodcasts indstilles [Podcast Language Study] til [On], så du kan bruge funktionen [Quick Replay] og A-B-gentager afspilning på lydafspilningsskærmen for podcast [Detaljer]. Indstillingen [DPC (Speed Control)] påvirker også afspilningshastigheden for lydpodcast.

Lignende emner