Afspilning af videoer [Videos]

Hvis du vil afspille video, skal du vælge [Videos] i menuen Home.
 1. Menuen Home: Vælg [Videos].

 1. Vælg den ønskede søgemetode, vælg elementer, indtil en videoliste vises, og vælg derefter en video.

Tip
 • Du kan reducere strømforbruget, så batteriets holdbarhed forlænges, ved at indstille indstillingen [On-Hold Display] til [No] [Detaljer].

 • Du kan sortere videolisten efter overførselsdato eller videotitel [Detaljer].

 • Du kan indstille JPEG-filer som miniaturer til videofiler. Når du får vist videolisten, kan du se miniaturer for videofiler på din "WALKMAN". Brug en computer til at oprette en miniature, hvor du skal tage højde for følgende regler:

 • Miniaturebilledfilen skal være i JPEG-format.

 • Billedets mål skal være 160 punkter horisontalt × 120 punkter vertikalt.

 • Filnavnet skal være det samme navn som videofilen med endelsen ".jpg".

 • Miniaturebilledet og videofilen skal gemmes i samme mappe på din "WALKMAN".

 • Din "WALKMAN" understøtter videostørrelser op til 720 × 480. Yderligere oplysninger findes i afsnittet [Detaljer].

 • Videoer afspilles en efter en, ikke kontinuerligt.

Bemærkning
 • Indstillingen [Equalizer], [VPT (Surround)], [DSEE (Sound Enhance)], [Clear Stereo] eller [Dynamic Normalizer] anvendes ikke, mens der afspilles video.

Lignende emner