Brug af fotoindstillingsmenu


Du kan åbne fotoindstillingsmenuen ved at trykke på knappen OPTION/PWR OFF på listen over fotomapper eller på en fotoliste eller på fotovisningsskærmen. Tryk derefter på knapperne / for at skifte til indstillingsmenuen. Flere oplysninger om brug af indstillingsmenuen findes på [Detaljer].
Indstillingerne i indstillingsmenuen afhænger af den skærm, som indstillingen åbnes fra. Flere oplysninger om indstillinger og brug findes på de angivne sider.

Indstillinger, der vises på skærmen med fotomapper/fotolisten

Indstillinger, der vises på fotovisningsskærmen