Brug af FM-radioen [FM Radio]

Hvis du vil høre FM-radio, skal du vælge [FM Radio] i menuen Home.
  1. Menuen Home: Vælg [FM Radio].

  1. Tryk på knappen / for at vælge den ønskede frekvens, eller tryk på knappen / for at vælge den ønskede gemte station.

Bemærkning
  • Du kan kun vælge en gemt station, hvis stationen rent faktisk er gemt. Gem stationerne med [Auto Preset] [Detaljer], eller indstil stationerne manuelt [Detaljer].

  • Høretelefonernes ledning fungerer som antenne, så den skal rettes så meget ud som muligt.

  • Indstillingen [Equalizer], [VPT (Surround)], [DSEE (Sound Enhance)], [Clear Stereo] eller [Dynamic Normalizer] anvendes ikke, mens der høres FM-radio.

  • Du kan ikke høre FM-radio, mens din "WALKMAN" opretholder Bluetooth-forbindelsen.

Lignende emner