Lav lydoptagelser

Du kan optage lyd med den indbyggede mikrofon [Detaljer] og afspille de optagede lydfiler. Filer optages i MP3-format.
Bemærkning
 • Hvis indstillingen [Set Date-Time] er unøjagtig, er mappens dato muligvis ikke korrekt. Indstil den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt, før du optager [Detaljer].

 • Under optagelse kan du ikke høre lyd fra hovedtelefonerne.

 • Lydoptagelse er ikke tilgængeligt, mens din "WALKMAN" er tilsluttet via Bluetooth.

 1. Menuen Home: Vælg [Voice Recording].

 1. Tryk på knappen .

Optagelsen begynder.
 1. (under optagelse), (under optagepause)

 1. Mappenavn

Mappenavnene tildeles automatisk som "åååå-mm-dd" (år – måned – dag). I tilfælde af efterfølgende mapper, som er oprettet samme dag, tilføjes et tilknyttet mappenummer (2 til 999) efter "dd" i mappenavnet.
 1. Filnavn

Filnavnene tildeles automatisk som "VR-num-ttmm" (VR – serienummer – timer og minutter).
 1. Codec/bithastighed

 1. Forløbet spilletid

 1. Resterende tid

Den resterende tid vises ikke, hvis den er mere end 1.000 timer.
 1. Tryk på knappen en gang til for at stoppe optagelsen.

Tip
 • Du kan vælge optagekvaliteten (bithastigheden) [Detaljer].

 • Hvis du vil optage til en ny mappe, skal du stoppe en eventuel optagelse og trykke på knappen OPTION/PWR OFF på skærmen [Voice Recording] og derefter vælge [New Folder] i indstillingsmenuen. Den næste optagelse gemmes i den nye mappe.

Bemærkning
 • Hvis du omdøber filer i mappen [RECORD] og [VOICE] på computeren, eller lægger filer, der er blevet importeret til computeren, tilbage i mappen [RECORD] og [VOICE], kan du muligvis ikke afspille dem på din "WALKMAN".

 • Se [Detaljer] for det maksimale antal filer og mapper for lydoptagelser.