Sletning af optagede lydfiler


Du kan slette optagede lydfiler på din "WALKMAN".

Sådan slettes lydfilen, som aktuelt afspilles

 1. På lydfilens afspilningsskærm trykkes på knappen OPTION/PWR OFF for at få vist indstillingsmenuen.

 1. Vælg [Delete This Song] [Yes].

Sådan slettes lydfiler ved at vælge dem i en liste

 1. På skærmen med lydfillisten trykkes på knappen OPTION/PWR OFF for at få vist indstillingsmenuen.

 1. Vælg [Select a Song to Delete].

 1. Vælg en lydfil, som du vil slette [Yes].

 1. Gentag trin 3 for at slette andre lydfiler, hvis du vil.

 1. Tryk på knappen BACK/HOME for at vende tilbage til skærmen med lydfillisten.

Sådan slettes en mappe

Følgende funktioner sletter alle lydfiler i en mappe og sletter selve mappen.
 1. På skærmen [Voice Recording] trykkes på knappen OPTION/PWR OFF for at få vist indstillingsmenuen.

 1. Vælg [Select a Folder to Delete].

 1. Vælg en mappe, som du vil slette [Yes].

 1. Gentag trin 3 for at slette andre mapper, hvis du vil.

 1. Tryk på knappen BACK/HOME for at vende tilbage til skærmen [Voice Recording].

Sådan slettes alle mapper

Denne funktion sletter alle lydfiler og mapper.
 1. På skærmen [Voice Recording] trykkes på knappen OPTION/PWR OFF for at få vist indstillingsmenuen.

 1. Vælg [Delete All Folders] [Yes].