Klargøring til Bluetooth-kommunikation (parring)

Hvad er parring?

Bluetooth-lydenheder skal "parres" med hinanden på forhånd. Når Bluetooth-lydenheder er blevet parret, er der ingen grund til at parre dem igen, undtagen i følgende tilfælde:
 • Hvis parringen for Bluetooth-lydenheden er slettet fra din "WALKMAN" efter reparation osv.

 • Hvis du prøver at parre flere Bluetooth-lydenheder, når din "WALKMAN" allerede er blevet parret med 20 enheder. Din "WALKMAN" kan parres med op til 20 Bluetooth-lydenheder; hvis du vil parre flere enheder, skal du først slette unødvendige Bluetooth-lydenheder og derefter udføre parring [Detaljer].

 • Hvis parringen på din "WALKMAN" på Bluetooth-lydenheden er blevet slettet.

 • Hvis du nulstiller alle indstillinger på din "WALKMAN" [Detaljer], vil alle parrede Bluetooth-lydenheder blive slettet fra din "WALKMAN". Bluetooth-hovedtelefonerne (kun NWZ-S763BT/S764BT) kan dog ikke slettes.

Sådan parres din "WALKMAN" med Bluetooth-lydenheder

Bemærkning
 • Parringsmetoder varierer afhængigt af, om du sender eller modtager en fil. Se [Detaljer] for at modtage en fil. Se [Detaljer] for at sende en fil.

 1. Anbring din "WALKMAN" og Bluetooth-lydenheden inden for 1 meter fra hinanden.

 1. Tænd for Bluetooth-lydenheden, og indstil den til parring.

 • For detaljer om, hvordan Bluetooth-lydenheden indstilles, henvises til vejledningen, som følger med Bluetooth-lydenheden.

 1. Menuen Home: Vælg [Bluetooth] [Add Device (Pairing)].

 • Skærmen, som informerer om parringsprocessen, vises. Din "WALKMAN" angiver også parringsstatussen med Bluetooth-indikatoren [Detaljer].

 1. Vælg den ønskede Bluetooth-lydenhed.

 • Der kan gå noget tid, før Bluetooth-enheden vises.

 • Når skærmen til indtastning af adgangsnøgle (*1) vises, skal du trykke på knapperne / for at vælge tal og trykke på knapperne / for at flytte cursoren. Når du har indtastet adgangsnøglen, skal du trykke på knappen for at bekræfte.

(*1) "Adgangsnøgle" kaldes også "adgangskode", "PIN-kode", "PIN-nummer" eller "kodeord". For detaljer om indtastning af adgangsnøglen for Bluetooth-lydenheden henvises til de forskellige vejledninger.
 • Når parring er fuldført, oprettes Bluetooth-forbindelsen med den parrede Bluetooth-lydenhed.

Sådan annulleres parringsprocessen

Tryk på knappen BACK/HOME for at annullere parringen. Når [Canceling the connection...] vises, slukker Bluetooth-funktionen, og derefter vender skærmen tilbage til trin 3.

Hvis parring ikke udføres

Hvis din "WALKMAN" ikke kunne parres, vises [No devices found; ensure a device is available to connect with, and search again via the Option menu.], og skærmen vender tilbage til trin 3. For at fuldføre parringen skal du gentage trinnene fra trin 3.

Tip
 • Når din "WALKMAN" og Bluetooth-lydenheden har udvekslet adgangsnøgler, fortsætter parringen. Bluetooth-forbindelsen oprettes automatisk, når parringen er fuldført. Du kan høre lyd fra Bluetooth-lydenheden [Detaljer].

 • Når din "WALKMAN" og Bluetooth-lydenheden er blevet parret, kan de oprette Bluetooth-forbindelsen uden parringsprocessen.

 • Din "WALKMAN" kan kun parres med en enhed ad gangen. Gentag trinnene fra trin 1 for hver parring for at parre med flere enheder.

 • Hvis de samme navne for en enhed vises, skal du kontrollere BD-adressen for den ønskede enhed. For detaljer om BD-adressen for Bluetooth-lydenheden henvises til de forskellige vejledninger.

Bemærkning
 • Når din "WALKMAN" starter parring, stopper den automatisk med at afspille musiknummeret.

 • Du kan ikke betjene din "WALKMAN" under parring.

 • Skærmen til indtastning af adgangsnøgle forsvinder efter et kort øjeblik. Hvis indtastningen af adgangsnøglen ikke er udført, før skærmen forsvinder, skal du gentage trinnene fra trin 3.

 • Hvis du ikke betjener din "WALKMAN" i en bestemt periode under parringsprocessen, annulleres processen automatisk. Hvis det er tilfældet, skal du gentage trinnene fra trin 3.