Sådan afspilles kun videolyd [On-Hold Display]

Du kan slukke videoskærmen, mens din "WALKMAN" er i venteposition, så du kun hører lyden fra videoen.
Hvis der indstilles til [No], spares på batteriet, så batteriets driftstid forlænges.
  1. Menuen Home: Vælg [Settings] [Video Settings] [On-Hold Display] den ønskede type ventepositionsindstilling.


Type
Beskrivelse
[Yes]
Når din "WALKMAN" er i venteposition, deaktiveres knapperne, men videoer afspilles normalt.
[No]
Når din "WALKMAN" er i venteposition, deaktiveres knapperne, og skærmen slukker, men lyden på den aktuelle video afspilles.