Betjening

Der høres ingen lyd.
 • Der er skruet helt ned for lyden.

 • Skru op for lyden.

 • Stikket til hovedtelefonerne er ikke tilsluttet korrekt.

 • Hvis hovedtelefonerne ikke tilsluttes korrekt, kommer der muligvis ingen lyd fra hovedtelefonerne. Skub hovedtelefonernes stik ind, indtil det klikker på plads [Detaljer].

 • Stikket til hovedtelefonerne er snavset.

 • Rengør stikket til hovedtelefonerne med en blød, tør klud.

 • Et musiknummer, som du vil afspille, vælges ikke.

 • Vælg musiknummeret på din "WALKMAN".

 • Hvis problemet ikke forsvinder, når du prøver forslagene ovenfor, skal du trykke på knappen RESET på din "WALKMAN" [Detaljer].

Der kan ikke afspilles data.
 • Batteriet er opbrugt.

 • Hvis din "WALKMAN" ikke reagerer, selvom batteriet er ladet op, skal du trykke på knappen RESET for at nulstille din "WALKMAN" [Detaljer].

 • Datahierarkiernes niveau svarer ikke til din "WALKMAN" efter overførsel med træk og slip i Windows Stifinder.

 • Anbring dataene på den korrekte placering med træk og slip [Detaljer].

 • De overførte filformater understøttes ikke.

 • Se [Detaljer] for flere oplysninger om formater, der kan afspilles. Ikke alle filer kan afspilles afhængigt af bestemte filspecifikationer.

 • Du har placeret lyd-MP4-filer i en videomappe med træk og slip.

 • Placer dem i mappen [MUSIC] med træk og slip.

 • Den begrænsede afspilningsperiode for et musiknummer er udløbet som følge af abonnementsforhold osv.

 • Musiknumre med en udløbet begrænset afspilningsperiode kan ikke afspilles. Opdater dem med den software, som de blev overført med.

 • Formatering af din "WALKMAN" mislykkes, eller du har formateret din "WALKMAN" på computeren.

 • Prøv at formatere din "WALKMAN" igen [Detaljer].

Musiknumre, som er overført fra din computer, kan ikke slettes på din "WALKMAN".
 • Du kan ikke slette musiknumre, som er overført fra din computer til din "WALKMAN".

 • Dataene skal slettes med den software, som de blev overført med, eller med Windows Stifinder.

 • Du kan slette musiknumre, som er modtaget fra Bluetooth-lydenheder, på din "WALKMAN".

 • For at slette musiknumre, som ikke er sendt fra Bluetooth-lydenheder, skal du bruge softwaren, som du brugte til at overføre dataene, eller Windows Stifinder.

Overførte data vises ikke på listen.
 • Videoer og fotos i et format, som ikke understøttes, kan muligvis ikke registreres af din "WALKMAN" og vises muligvis ikke i en liste [Detaljer].

 • Hvis du omdøber en videofil, som overføres fra en computer til din "WALKMAN", eller flytter den til en anden mappe, registreres den muligvis ikke af din "WALKMAN" og vises muligvis ikke i en videoliste.

 • Dataene blev anbragt på en forkert placering med træk og slip.

 • Anbring dataene på den korrekte placering med træk og slip [Detaljer].

 • Den indbyggede flashhukommelse på din "WALKMAN" er blevet formateret med Windows Stifinder.

 • Den indbyggede flashhukommelse skal formateres på din "WALKMAN" [Detaljer].

 • USB-kablet (medfølger) blev fjernet fra din "WALKMAN" under en igangværende dataoverførsel.

 • Overfør de brugbare filer til computeren igen, og formater den indbyggede flashhukommelse på din "WALKMAN" [Detaljer].

Når [All Songs] eller [Album] vælges, vises alle musiknumrene, men ikke alle musiknumre vises, når [Folder] vælges.
 • Lydfilerne er ikke placeret i mapper under mappen [MUSIC].

 • Placer dem i mapper under mappen [MUSIC] med træk og slip.

Musiknumre afspilles kun inden for et begrænset afspilningsområde, f.eks. inden for ét album.
 • [Playback Range] [Detaljer] er indstillet til [Selected Range].

 • Indstillingen for afspilningsområdet ændres.

Der genereres støj.
 • En enhed, der udsender radiosignaler, f.eks. en mobiltelefon, bruges i nærheden af din "WALKMAN".

 • Når du bruger udstyr som mobiltelefoner, skal de holdes på afstand af din "WALKMAN".

 • Musikdata, der er importeret fra cd'er osv., er beskadigede.

 • Slet dataene, importer og overfør dem igen. Når du importerer data til computeren, skal du lukke alle andre programmer for at undgå, at dataene beskadiges.

 • De overførte filformater understøttes ikke.

 • Se [Detaljer] for flere oplysninger om formater, der kan afspilles. Ikke alle filer kan afspilles afhængigt af bestemte filspecifikationer.

 • Stikket til høretelefonerne er snavset.

 • Rengør stikket til høretelefonerne med en blød, tør klud.

Indstillingen [VPT (Surround)] eller funktionen [Clear Stereo] fungerer ikke.
 • Ved afspilning på eksterne højtalere med holderen (medfølger ikke), fungerer indstillingerne [VPT (Surround)] og funktionen [Clear Stereo] muligvis ikke, da din "WALKMAN" kun er konstrueret til kompatible høretelefoner. Dette er ikke en fejl.

 • Funktionen [Clear Stereo] fungerer ikke under Bluetooth-kommunikation.

Din "WALKMAN" reagerer ikke på nogen knapper.
 • Knappen HOLD er indstillet til HOLD.

 • Skub knappen HOLD på højre side i modsat retning [Detaljer].

 • Der er dannet kondens i din "WALKMAN".

 • Lad din "WALKMAN" tørre i nogle få timer.

 • Det resterende batteriniveau er lavt eller utilstrækkeligt.

 • Slut din "WALKMAN" til en tændt computer for at lade batteriet op [Detaljer].

 • Hvis du forsøger at lade batteriet op, uden at der sker ændringer, skal du trykke på knappen RESET for at nulstille din "WALKMAN" [Detaljer].

 • Din "WALKMAN" er sluttet til en computer via USB-forbindelse.

 • Fjern USB-kablet for at bruge din "WALKMAN".


Afspilningen stopper ikke.
 • På din "WALKMAN" er der ingen forskel på at stoppe og sætte på pause. Når du trykker på knappen , vises , og afspilningen sættes på pause/stopper.

Lyden er ikke høj nok.
 • [AVLS (Volume Limit)] er aktiveret.

 • Du hører lyd via Bluetooth-forbindelsen.

 • Skru op for lydstyrken på Bluetooth-lydenheden.

Der er ingen lyd fra høretelefonernes højre kanal. Eller lyden fra højre kanal høres i begge sider af høretelefonerne.
 • Stikket til høretelefonerne er ikke sat helt i.

 • Hvis høretelefonerne ikke er tilsluttet korrekt, sendes lyden ikke korrekt. Sæt stikket til høretelefonerne i afspilleren, indtil det klikker på plads [Detaljer].

Afspilningen stoppede pludseligt.
 • Det resterende batteriniveau er utilstrækkeligt.

 • Slut din "WALKMAN" til en tændt computer for at lade batteriet op [Detaljer].

 • Du forsøger at afspille et musiknummer eller en video, der ikke understøttes af din "WALKMAN".

 • Afspil et andet musiknummer eller en anden videofil.

 • Der er et problem med Bluetooth-forbindelsen, som har medført, at afspilningen stopper.

 • Kontroller Bluetooth-forbindelsen.

Der vises ingen sangtekster.
 • Der er ingen sangtekstdata for musiknummeret [Detaljer].

 • Opret en LRC-fil for musiknummeret for at få vist sangtekster.

 • Filnavnet eller filformatet er ikke korrekt.

 • Se [Detaljer] for oplysninger om reglen for filnavngivning og filformat.

 • Din "WALKMAN" kan ikke sende sangtekster. Nogle enheder sender muligvis sangtekster til din "WALKMAN" via Bluetooth-kommunikationen. Men på grund af systembegrænsninger kan sangteksterne, som modtages, ikke vises.

 • Din "WALKMAN" kan ikke vise sangtekster for et musiknummer, som er valgt fra [Received Songs] og placeret i mappen [RECEIVED].

Der vises ingen miniaturer (såsom omslag).
 • Musiknumrene er i et filformat, der understøttes af din "WALKMAN", men indeholder ingen oplysninger om omslaget. Der vises kun miniaturer, når musiknumrene indeholder oplysninger om omslaget, og når filformatet understøttes af din "WALKMAN".

 • Gentag overførslen med Media Go eller med anden overførselssoftware.

 • Navnet på miniaturen svarer ikke til videoen, eller videoer er placeret forkert.

 • Placer en JPEG-fil med samme navn som videoen i mappen under mappen [VIDEO].

 • Miniaturerne kan kun vises, hvis fotoene er tilknyttet miniaturer, der er i overensstemmelse med Exif-filformatet.

 • Hvis du har overført et musiknummer uden omslag til din "WALKMAN", kan du ikke knytte et omslag til musiknummeret, selvom du overfører det igen sammen med omslaget.

 • Slet musiknummeret fra din "WALKMAN", og overfør det til din "WALKMAN" igen sammen med omslaget.

 • Din "WALKMAN" kan ikke vise et miniaturebillede for en videofil, som er valgt fra [Received Videos] og placeret i mappen [RECEIVED].

 • Din "WALKMAN" kan ikke sende miniaturebilleder. Nogle enheder sender muligvis miniaturebilleder til din "WALKMAN" via Bluetooth-kommunikationen. Men din "WALKMAN" registrerer miniaturebilleder, som modtages, som fotofiler, så de kan ikke vises som miniaturebilleder.

Din "WALKMAN" slukkede og tændte igen.
 • Din "WALKMAN" slukker og tænder automatisk i tilfælde af fejl.

Din "WALKMAN" fungerer ikke, som den skal.
 • Computeren blev tændt eller genstartet, mens din "WALKMAN" var tilsluttet.

 • Nulstil din "WALKMAN" ved at trykke på knappen RESET på din "WALKMAN" [Detaljer]. Din "WALKMAN" må ikke være tilsluttet, mens computeren tændes eller genstartes.