Meddelelser

Følg vejledningen nedenfor, hvis der vises en meddelelse på skærmen.
[Cannot play; file format is not supported.]
 • Du forsøger at afspille en fil, der ikke understøttes af din "WALKMAN".

 • Du kan ikke afspille et musiknummer, der er gemt i et filformat, som ikke understøttes [Detaljer].

[Cannot play; license has expired.]
 • Musiknummerets begrænsede afspilningsperiode er udløbet.

 • Opdater musiknumrenes licensoplysninger med den software, som musiknumrene blev overført med.

[Delete failed.]
 • Du har prøvet at slette en video, men din "WALKMAN" kunne ikke slette den.

 • Slet videoen med Media Go eller Windows Stifinder.

[Do not disconnect.]
 • Din "WALKMAN" er sluttet til en computer eller en anden ekstern enhed og er i gang med at overføre data.

 • Dette er ikke en fejlmeddelelse. Du må ikke fjerne USB-kablet, før overførslen er udført.

[Firmware update failed.]
 • Opdateringen af firmwaren mislykkedes.

 • Følg vejledningen på computeren for at forsøge at opdatere firmwaren igen.

[LOW BATTERY. Please Charge.]
 • Din "WALKMAN" er ved at løbe tør for batteri.

[Not enough free space in memory. Delete files to ensure free space.]
 • Den tilgængelige kapacitet på din "WALKMAN" er ikke tilstrækkelig.

 • Slut din "WALKMAN" til computeren med det medfølgende USB-kabel, og slet eventuelle unødvendige data fra din "WALKMAN" med anden software end den, der blev brugt under overførslen, eller med Windows Stifinder.

[Unable to set photo as wallpaper.]
 • Det valgte foto kan ikke bruges som tapet.

 • Sørg for, at fotoet ikke er en beskadiget fil, eller at størrelsen ikke er for stor.