Prohlížení fotografií

  1. Stisknutím tlačítka (Přehrávání) přepněte fotoaparát do režimu přehrávání.

  1. Ovládacím tlačítkem vyberte snímek.

Prohlížení snímků pořízených jiným fotoaparátem
Tento fotoaparát vytváří na paměťové kartě soubor databáze obrazů pro nahrávání a přehrávání snímků. Pokud fotoaparát rozpozná snímky neregistrované v souboru databáze obrazů ve vnitřní paměti, zobrazí se registrační obrazovka se zprávou „Nalezeny soubory, které nebyly rozpoznány Importování souborů“. Chcete-li prohlížet neregistrované snímky, registrujte je zvolením možnosti [OK].
  • Při registraci snímků použijte dostatečně nabitý akumulátor. Pokud k registraci snímků použijete akumulátor s nízkou kapacitou, nemusí být možné zaregistrovat všechna data nebo může při vybití akumulátoru dojít k poškození dat.