Zoom při přehrávání

Zvětší přehrávaný snímek.
  1. Stisknutím tlačítka (Přehrávání) přepněte fotoaparát do režimu přehrávání.

  1. Při přehrávání fotografie stiskněte tlačítko (Zoom při přehrávání).

  1. Upravte polohu pomocí /// na ovládacím tlačítku.

Značka v levé spodní části snímku ukazuje, která část z celkového snímku je zobrazena.
  1. Změňte rozsah zoomu tlačítkem W/T (Zoom).

Stisknutím tlačítka (T) snímek přiblížíte a tlačítkem W jej oddálíte.
Pro zrušení zoomu při přehrávání stiskněte na ovládacím tlačítku.

Ukládání zvětšených snímků

Zvětšený snímek lze uložit pomocí funkce ořezání.
Stiskněte MENU [Retuš] [Ořezat (Změnit velikost)].