Přehled snímků

Zobrazí současně více snímků.
  1. Stisknutím tlačítka (Přehrávání) přepněte fotoaparát do režimu přehrávání.

  1. Stisknutím tlačítka (Přehled) zobrazíte obrazovku přehledu snímků.

Abyste zobrazili obrazovku přehledu s více snímky, stiskněte tlačítko znovu. Stiskněte tlačítko ještě jednou, pokud chcete zobrazit snímky s kalendářem při přehrávání v režimu [Přehled dat].
  1. Pro návrat na obrazovku jednoho snímku vyberte jeden snímek pomocí ovládacího tlačítka a pak stiskněte .

Zobrazení snímků z požadovaného data/složky

Ovládacím tlačítkem vyberte lištu na levé straně a pak vyberte požadovanou složku pomocí /.

Prohlížení snímků s kalendářem

Když je položka [Režim prohlížení] nastavena na možnost [Přehled dat], stiskněte tlačítko (Přehled) na prohlížení snímků s kalendářem, přičemž přehled zobrazuje více snímků.
  • Měsíc, který se má zobrazit, zvolíte tak, že ovládacím tlačítkem vyberete tlačítka / a potom stisknete .

  • Chcete-li prohlížet snímky ve vybraném datu v režimu přehledu, vyberte datum pomocí ovládacího tlačítka a stiskněte tlačítko .

  • Pokud chcete kalendář ukončit a zobrazit znovu obrazovku přehledu snímků, vyberte pomocí ovládacího tlačítka tlačítko a stiskněte tlačítko .