Tlačítko Vymazat

Umožňuje vybrat nechtěné snímky pro vymazání.
Snímky můžete také mazat z tlačítka MENU. [Detaily]
  1. Stisknutím tlačítka (Přehrávání) přepněte fotoaparát do režimu přehrávání.

  1. Tlačítko / (Vymazat) požadovaný režim na ovládacím tlačítku

  1. Stiskněte [OK] .


Vše. snímky z tohoto data
Vše ve složce
Vymaže naráz všechny snímky ve zvoleném rozsahu dat nebo složce.
Více snímků
Umožňuje výběr a vymazání více snímků.
Vyberte snímek a pak stiskněte po dokončení kroku 2.
Pro zrušení volby pro smazání stiskněte znovu , značka bude odstraněna.
Toto foto
Vymaže aktuálně zobrazený snímek v režimu jednoho snímku.
Zrušit
Ukončí mazání.


Při výběru snímků můžete přepínat mezi režimem přehledu a režimem jednoho snímku
Stisknutím tlačítka (T) přepínače W/T (Zoom) v režimu přehledu se vrátíte do režimu jednoho snímku a stisknutím tlačítka (Přehled) (W) v režimu jednoho snímku se vrátíte do režimu přehledu.
  • Mezi režimy přehledu a jednoho snímku můžete přepínat také ve funkci [Chránit] nebo [Tisk (DPOF)].

Poznámky
  • Ve Snadném režimu můžete smazat pouze právě zobrazený snímek.

  • Když se vnitřní paměť používá k nahrávání snímků, je režim prohlížení nastaven na prohlížení složek a fotografie a videa se zobrazují ve stejné složce.


Související téma