Prohlížení videoklipů

  1. Stisknutím tlačítka (Přehrávání) přepněte fotoaparát do režimu přehrávání.

  1. Ovládacím tlačítkem vyberte videoklip.

  1. Stiskněte .

Objeví se pruh přehrávání a přehrávání videoklipů bude zahájeno.

Ovládací tlačítko
Funkce
Přehrát/Pozastavit
Přetočit vpřed
Přetočit vzad
Zobrazí obrazovku ovládání hlasitosti.
Hlasitost upravte pomocí / na ovládacím tlačítku a pak stiskněte .

Poznámka
  • Některé snímky pořízené jinými fotoaparáty možná nepůjdou zobrazit.


Související téma