Zobrazení panoramatických snímků rolováním

Při zobrazení panoramatických snímků lze panoramatickými snímky rolovat stisknutím středu ovládacího tlačítka. Stiskem tlačítka W (Zoom) zobrazíte opět celý snímek.
A: Zobrazí zobrazenou oblast celého panoramatického snímku

Ovládací tlačítko
Činnost
na ovládacím tlačítku
Přehrávání nebo přerušení přehrávání rolujících snímků
/// na ovládacím tlačítku
Roluje snímky
Tlačítko W (Zoom)
Zobrazí celý snímek

  • Panoramatické snímky zaznamenané jiným fotoaparátem se při přehrávání nemusí rolovat správně.