Gledanje slike na TV prijemniku standardne razlučivosti (SD)

Slike pohranjene u fotoaparatu možete reproducirati u standardnoj kakvoći spajanjem na TV prijemnik standardne razlučivosti (SD). Pogledajte također upute za rukovanje isporučene uz TV prijemnik.
  1. Isključite fotoaparat i TV prijemnik.

  1. Spojite USB / A/V OUT priključnicu (A) i audio/video ulazne priključnice na TV prijemniku (B) pomoću namjenskog A/V kabela VMC-15CSR1 (prodaje se zasebno) (C).

  1. Uključite TV prijemnik i podesite ulaz.

  1. Uključite fotoaparat pritiskom na tipku (Reprodukcija).

Slike snimljene fotoaparatom prikazuju se na TV zaslonu. Kontrolnim gumbom odaberite željenu sliku.
Napomena
  • Ako fotoaparat koristite u inozemstvu, možda će biti potrebno prebaciti [Videoizlaz]. [Pojedinosti]