Lista över ikonerna som visas på skärmen

De olika ikonerna på skärmen anger kamerans tillstånd.
Det går att ändra vad som visas på skärmen med hjälp av (Skärminställning) på styrratten.

Lista över ikonerna i tagningsläget

  1.  


Indikator
Betydelse
Återstående batteriström
Varning för svagt batteri
Bildstorlek/panoramabildstorlek/kvalitet
9
Antal lagringsbara bilder (dubbelinspelning)
Eko-läge
Scenval
Bildeffekt
Tagningsläge
Scenigenkänningsikon
Vitbalans
HDR-målningseffekt
Färgnyans
Extraherad färg
Vattenfärgseffekt
Illustrationseffekt
Mätmetod
Vibrationsvarning
Blundningsreducering
Scenigenkänning
Överlappningsikon
Bursttagningsintervall
Indikator för leendeavkänningskänsligheten
1.4
Zoomförstoringsgrad

  1.  


Indikator
Betydelse
Fokusföljning
AE/AF-lås
ISO400
ISO-tal
Slutarbrusreducering
125
Slutartid
F2.6
Bländarvärde
Blåstreducering
+2.0EV
Exponeringsvärde
Autofokusramindikator

  1.  


Indikator
Betydelse
Lagringsmapp
96
Antal lagringsbara bilder
TA BILD
Import av stillbilder
100Min
Inspelningsbar tid
Lagringsmedium (minneskort, internminnet)
Varningsindikator som visas vid stillbildstagning
Blixtläge
C:32:00
Självdiagnosfunktionen
Autofokuslampa
Rödögereducering
Suddighetsgrad för bakgrunden
Blixtladdning

  1.  


Indikator
Betydelse
Självutlösare
Ansiktsavkänning
Destination
Försköningseffekt
Databasfilen full/Databasfilfel
Överhettningsvarning
Skrivningsdatum
Tappsensorn avstängd
Autofokusram
Spotmätningshårkors
Histogram
SPELAR IN
Standby
Filminspelning/beredskapsläge för filminspelning
0:12
Inspelningstid (m:s)

Lista över ikonerna i visningsläget

  1.  


Indikator
Betydelse
Återstående batteriström
Varning för svagt batteri
Bildstorlek/panoramabildstorlek/kvalitet
Uppspelning
Eko-läge
TransferJet-inställningar
3D-bilder
Burstbilder
Huvudbild i burstgruppen
Skydd
Utskriftsmarkering (DPOF)
Uppspelningszoom

  1.  


Indikator
Betydelse
101-0012
Mapp-filnummer
2012-1-1
9:30 AM
Inspelningsdatum/tidpunkt för bilden

  1.  


Indikator
Betydelse
Uppspelningsmapp
12/12
Bildnummer/Antal lagrade bilder inom valt datumområde eller i vald mapp
Uppspelningsmedium (minneskort, internminnet)
Eye-Fi Mode-indikatorer
Blixtläge
Mätmetod
Vitbalans
C:32:00
Självdiagnosfunktionen
ISO400
ISO-tal

  1.  


Indikator
Betydelse
500
Slutartid
+2.0EV
Exponeringsvärde
F2.6
Bländarvärde
Databasfilen full/Databasfilfel
Överhettningsvarning
Uppspelning
Uppspelning på variabel hastighet
Uppspelningsmätare
00:00:12
Räkneverk
Histogram
Volym