Handlovsremmen

Sätt fast remmen och trä handen genom öglan för att undvika att kameran blir skadad ifall du skulle råka tappa den.