Hur man använder styrratten

Följande funktioner styrs med hjälp av knapparna upptill/nedtill/till höger/till vänster på styrratten: (Skärminställning), (Blixt), (Självutlösare) och (Inställningar Kontin. tagning).
Tryck styrratten mot respektive ikon för att gå över till inställningsskärmen för motsvarande funktion.

Vrid på styrratten eller tryck upptill/nedtill/till höger/till vänster på styrratten för att flytta valramen.
Tryck på mitt på styrratten för att mata in vald inställning.

För att flytta valramen på MENU-skärmen osv.

Vrid på styrratten eller tryck upptill/nedtill/till höger/till vänster på styrratten för att flytta valramen. I somliga lägen går det även att flytta valramen genom att vrida på styrratten.

Val av bild att spela upp

Tryck till höger eller vänster på styrratten, eller vrid på styrratten för att spela upp nästa/föregående bild.

Val av tagningsläge

Vrid på styrratten för att se valskärmen för tagningsläge.
Fortsätt vrida på ratten tills önskat läge är inställt.
Vilka lägen som går att välja beror på vad lägesomkopplaren är inställd på.
  • Det går även att byta tagningsläge via [MENU]-skärmen.