Inspelning av filmer

  1. Ställ in lägesomkopplaren på (Film), och tryck sedan på ON/OFF-knappen (strömbrytaren).

  1. Tryck på MOVIE (film)-knappen för att starta inspelningen.

  1. Tryck en gång till på MOVIE-knappen för att avsluta inspelningen.

MOVIE (film)-knappen
Det går alltid att börja filma genom att trycka på MOVIE–knappen, oavsett vad lägesomkopplaren är inställd på.
Observera
  • Om man zoomar medan man filmar kommer ljudet när objektivet och zoomknappen rör sig med i inspelningen. Det kan även hända att ljudet när man trycker på MOVIE-knappen för att avsluta inspelningen kommer med i själva inspelningen.

  • Med kamerans standardinställningar går det att spela in oavbrutet i ungefär 29 minuter i taget vid en omgivningstemperatur på ungefär 25°C. När inspelningen avbryts går det att starta om inspelningen genom att trycka på MOVIE-knappen igen. Det kan hända att inspelningen avbryts för att skydda kameran beroende på omgivningstemperaturen.

Se även