Zoom (filmer)

Använd W/T (zoom)-knappen för att förstora bilden under tagningen. Kamerans optiska zoom kan förstora bilden upp till 5×.
Med hjälp av optisk zoom går det att förstora bilden utan att den ursprungliga bildkvaliteten försämras.
  1. Ställ in kameran på tagningsläget.

  1. Skjut på W/T (zoom)-knappen.

Skjut knappen mot T-sidan för att zooma in, och mot W-sidan för att zooma ut.

Zoomfunktioner som går att använda

Det går att zooma in längre än 5× optisk zoom. För att zooma förbi det optiska zoomområdet ställer man in punkten [Digital zoom] på [På].
  1. Zoom med ursprunglig bildkvalitet

  1. () [Digital zoom]:

Mindre än ursprunglig bildkvalitet [Mer information]


Användningssätt
Inställningar
Zoom-mätare
A
Enbart optisk zoom
[Digital zoom]: [Av]
D
Zoom till det maximala förstoringsområdet
[Digital zoom]: [På]

Zoomförstoring

Vilka zoomförstoringsgrader som är möjliga varierar beroende på inställningarna och bildstorleken. I nedanstående tabell visas en sammanfattning av zoomförstoringsgraderna när punkten [Digital zoom] är inställd på [På]).

Bildstorlek
Användningssätt
D: Zooma med maximal zoomförstoringsgrad
A: Optisk zoom
B: Zooma utan att bilden försämras
(inklusive 5× optisk zoom)
C: Zooma med [Klarbildszoom]-funktionen [På]
Filmläge
10×
20×

Observera
  • [Klarbildszoom] går inte att använda vid filminspelning.

  • Kameran zoomar långsamt under filminspelning