Tagning med hjälp av 3D-panoreringsfunktionen

Flera bilder tas medan kameran rör sig, och dessa bilder sammanställs sedan till en 3D-bild. Den lagrade bilden går att spela upp på en 3D-TV.
 1. Ställ in lägesomkopplaren på (Panorering).

 1. Vrid på styrratten för att välja (3D-panorering). [Mer information]

 1. Välj tagningsriktning med styrratten

 1. Rikta kameran mot den ena änden av motivet du vill ta och tryck ner avtryckaren.

A: Den här delen kommer inte med i den lagrade bilden.
 1. Panorera med kameran till slutet på mätaren (B), enligt anvisningarna på skärmen.

Tips för tagning i 3D-panoreringsläget
Använd din kropp som mittaxel och rör kameran i en snäv cirkel, i den riktning som visas med pilen på skärmen. (Sikta på ett halvt varv på 5 sekunder.)
Om du sveper för fort eller för långsamt med kameran tänds ett meddelande på skärmen.
Vi rekommenderar att du tränar ett par gånger innan själva tagningen.
Stillastående motiv lämpar sig bäst för 3D-bilder.
 • Bestäm scenen och tryck ner avtryckaren halvvägs för att låsa skärpan, exponeringen och vitbalansen. Tryck sedan ner avtryckaren helt och panorera med kameran.

Observera
 • 3D-bilder visas som vanliga stillbilder när de spelas upp på den här kameran.

 • 3D-tagning är inte lämpligt att använda i följande fall:

 • Om motivet är väldigt stort

 • Om motivet rör sig

 • Om huvudmotivet är för nära kameran

 • För bilder med dålig kontrast, som t.ex. himlen, en sandstrand eller en gräsmatta

 • En 3D-bild består av en JPEG-fil och en MPO-fil. Om någon av dessa filer raderas på datorn kan det hända att kameran inte fungerar som den ska.

 • Om du inte hinner panorera kameran längs hela motivet inom den bestämda tiden, uppstår det ett grått område i kompositbilden som skapas. Rör i så fall kameran snabbare för att lagra en hel 3D-bild.

 • Eftersom bilden skapas genom att flera bilder fogas ihop, kan det hända att fogarna inte blir smidigt lagrade.

 • I svag belysning kan det hända att bilderna blir suddiga. 3D-bilder blir bäst utomhus i starkt ljus.

 • Om ljusstyrkan, färgerna eller skärpan för hela vinkeln för 3D-tagningen är väldigt annorlunda än för den vinkel som AE/AF-låset ställdes in för, kommer bilden inte att bli lyckad. Ställ i så fall in AE/AF-låset i en annan vinkel och försök igen.

 • Det kan hända att 3D-tagningen avbryts i följande fall:

 • Om man rör kameran för långsamt eller för snabbt under panoreringen.

 • Om kameran skakar för mycket.

Se även