Tagning med multivinkelsvepningsfunktionen

Medan man för kameran tar den en serie bilder som den sedan sammanställer till en enda stereobild.
Kameran tar dels en bild som går att spela upp som en stereobild genom att luta kameran åt höger eller vänster, och dels en bild som går att spela upp på en 3D-TV.
  1. Ställ in lägesomkopplaren på (Panorering).

  1. Vrid på styrratten för att välja (Multivinkelsvepning). [Mer information]

  1. Rikta kameran mot den ena änden av motivet du vill ta och tryck ner avtryckaren.

A: Den här delen kommer inte med i den lagrade bilden.
  1. Panorera med kameran till slutet på mätaren (B), enligt anvisningarna på skärmen.

Tagningsområde i multivinkelsvepningsläget
Rör kameran ungefär 30 grader till vänster och höger om motivet som du vill ställa in skärpan på.
Se även 3D-panoreringstipsen. [Mer information]
Observera
  • I [Multivinkelsvepning]-läget går det bara att välja bildstorleken [16:9(2M)] för panoramabilder.

  • En 3D-bild består av en JPEG-fil och en MPO-fil. Om någon av dessa filer raderas på datorn kan det hända att kameran inte fungerar som den ska.

Se även