Lista över lägesomkopplarens funktioner

Ställ in lägesomkopplaren på önskad funktion.

(Stillbild)
Används för att ta stillbilder [Mer information]
(Panorering)
Används för att ta panoramabilder genom att sammanställa en serie bilder. [Mer information]
(Film)
Används för att ändra inställningarna för filminspelning. [Mer information]

Se även