Intelligent autojustering

Används för att ta stillbilder med alla inställningar automatiskt inställda.
  1. Ställ in lägesomkopplaren på (Stillbild).

  1. Vrid på styrratten för att välja (Intelligent autojustering). [Mer information]

  1. Ta bilden genom att trycka på avtryckaren.

Angående scenigenkänning

Scenigenkänningsfunktionen används i det intelligenta autojusteringsläget. Denna funktion används för att låta kameran upptäcka tagningsförhållandena och ta bilder automatiskt.

Funktioner i de automatiska tagningslägena

I det bättre autojusteringsläget tar kameran bilder med högre bildkvalitet än i det intelligenta autojusteringsläget. Kameran tar en serie bilder baserat på den upptäckta scentypen och skapar sedan en kompositbild av bildserien (överlappande tagning).
I autoprogramläget kan du själv ändra vissa tagningsinställningar, som t.ex. vitbalansen och ISO-inställningen.

Tagningsläge
När detta läge är lämpligt att använda
Huvudsakliga funktionsbegränsningar
(Intelligent autojustering)
Använd detta läge när du vill att kameran automatiskt ska upptäcka tagningsförhållandena och ta några bilder i följd.
Forcerad blixt
(Bättre autojustering)
  • Använd det här läget när du tar bilder under besvärliga förhållanden, som t.ex. i dålig belysning eller i motljus.

  • Använd det här läget när du vill ta bilder med ännu högre bildkvalitet än i -läget (Intelligent autojustering).

Kontinuerlig tagning, leendeavkänning
(Autoprogram)
Använd det här läget när du vill ta bilder med dina egna tagningsinställningar, men med exponeringen (såväl slutartiden som bländaren) automatiskt inställd.
Scenigenkänning

Observera
  • I läget [Intelligent autojustering] kan det hända att det inte går att ta tydliga bilder i dålig belysning eller i motljus.

  • I läget [Bättre autojustering] kan det ta en liten stund att lagra en bild, eftersom kameran måste sammanställa de överlappande bilderna.

Se även