Bättre autojustering

Den här kameran kombinerar scenigenkänning med teknik för hög bildkvalitet för att automatiskt ta bilder med optimala inställningar.
  1. Ställ in lägesomkopplaren på (Stillbild).

  1. Vrid på styrratten för att välja (Bättre autojustering). [Mer information]

  1. Ta bilden genom att trycka på avtryckaren.

Kameran tar burstbilder som överlappar varandra när det behövs. Genom att låta bilderna överlappa varandra kan kameran ta bilder med mindre rörelseoskärpa och andra störningar.
Vad är det för skillnad mellan det bättre autojusteringsläget och det intelligenta autojusteringsläget?
I det bättre autojusteringsläget tar kameran burstbilder baserade på den upptäckta scentypen, och skapar sedan en kompositbild genom att sammanställa burstbilderna (överlappande tagning).
Kameran korrigerar automatiskt för motljuset och minskar störningarna genom att ta överlappande bilder, vilket ger ett resultat med högre bildkvalitet än i det intelligenta autojusteringsläget.
: Scenigenkänning
Nattmotiv
Nattporträtt
Motljus
Motljusporträtt
Landskap
Makro
Porträtt
Barn
Strålkastare
Låg belysning
Stativ
Rörelse
: Behandling med överlappning
Handskymning
Anti-rörelseoskärpa
HDR-motljuskorrigering

  • Kameran väljer automatiskt överlappningsläge, och (överlappning) tänds på skärmen.

Observera
  • När kameran överlappar bilder tar det längre tid att lagra bilden.

  • Ställ in punkten [Blixt] på [Av] under dåliga belysningsförhållanden, som t.ex. vid nattscener, för att få bästa möjliga effekt av de överlappande bilderna.

Se även