Autoprogram

Används för att ta bilder med exponeringen (såväl slutartiden som bländaren) automatiskt inställd. Det går även att välja olika inställningar på menyn.
  1. Ställ in lägesomkopplaren på (Stillbild).

  1. Vrid på styrratten för att välja (Autoprogram). [Mer information]

  1. Ta bilden genom att trycka på avtryckaren.

Se även