3D-stillbild

Används för att ta 3D-bilder. Bilderna som tas med hjälp av 3D-funktionerna går att spela upp i stereo på en 3D-TV.
  1. Ställ in lägesomkopplaren på (Stillbild).

  1. Vrid på styrratten för att välja (3D-stillbild). [Mer information]

  1. Ta bilden genom att trycka på avtryckaren.

Tips för olika sorters 3D-tagning
Förutom [3D-stillbild]-läget har den här kameran även flera andra lägen för att skapa stereobilder, t.ex. [3D-panorering] och [Multivinkelsvepning].
Tips för tagning av 3D-bilder
Närma dig motivet, och se till att motivet befinner sig så långt som möjligt från bakgrunden, på det sätt som visas i figuren.
Det kan hända att 3D-effekten inte märks särskilt mycket om scenen är för mörk, om
motivet rör sig eller om du flyttade kameran efter att ha låst AE/AF-låset.
Vid tagning på mörka ställen kan det synas kraftiga störningar i bilden.
Observera
  • Bildstorleken går att ställa in på [16M] eller [16:9(12M)].

  • 3D-bilder visas som vanliga stillbilder på den här kameran.

  • En 3D-bild består av en JPEG-fil och en MPO-fil. Om någon av dessa filer raderas på datorn kan det hända att kameran inte fungerar som den ska.