Suddig bakgrund

Används för att ta en bild där motivet framträder starkt mot bakgrunden, med hjälp av bildbehandling.
 1. Ställ in lägesomkopplaren på (Stillbild).

 1. Vrid på styrratten för att välja (Suddig bakgrund). [Mer information]

 1. Ta bilden genom att trycka på avtryckaren.

Tips för justering av bakgrundssuddigheten
 • Välj MENU [Suddighetseffekt] [Hög], [Mellan] eller [Låg] före tagningen för att ändra bakgrundens suddighetsgrad.

Tips för att göra bakgrunden suddig

Motivets position i förhållande till bakgrunden

När motivet är tillräckligt långt bort ifrån bakgrunden vid tagningen, på det sätt som visas i figuren, går det att göra bakgrunden suddigare. Ta bilden från det avstånd som rekommenderas på skärmen.
Motivet är tillräckligt långt ifrån bakgrunden
Motivet är för nära bakgrunden

Zoomförstoring och motivets position

Vrid W/T (zoom)-knappen mot W-sidan för att ta närbilder på blommor och andra små föremål. För att ta bilder på människor flyttar du dig en bit bort från motivet och vrider W/T (zoom)-knappen mot T-sidan.
 • Använd kamerans fokusföljningsfunktion för att göra det lättare att låsa skärpan på motivet. [Mer information]

Observera
 • Håll kameran stadigt för att förhindra skakningsoskärpa vid tagningen.

 • Om det inte går att få bakgrunden tillräckligt suddig, så prova följande steg:

 • Vrid W/T (zoom)-knappen mot T-sidan.

 • Närma dig motivet tills du befinner dig innanför det rekommenderade tagningsavståndet.

 • Flytta motivet längre bort från bakgrunden.

 • Vänta tills skärpan har ställts in på motivet innan du tar bilden.

Se även