Fokusföljning

Kameran följer motivet och ställer in skärpan automatiskt hela tiden även om motivet rör sig.
  1. Tryck på på styrratten.

Målramen tänds.
  1. Placera målramen över motivet som du vill ställa in skärpan på, och tryck på .

Följningen startar.
  1. Tryck ner avtryckaren för att ta bilden.

  1. Om du vill stänga av fokusföljningen före tagningen så tryck på igen.

För att följa ett visst ansikte
Genom att använda fokusföljningsfunktionen med ansiktsavkänningsfunktionen påslagen går det att välja vilket ansikte som ska prioriteras och registrera det ansiktet i kameran. Även om det registrerade ansiktet försvinner från skärmen ställer kameran in skärpan på det ansiktet igen så fort det dyker upp på skärmen igen.
  • När ett visst ansikte är registrerat i kamerans minne och leendeavkänningsfunktionen används, avkänner kameran bara leenden för det ansiktet.

Observera
  • Fokusföljning går inte att använda när någon av de andra zoomfunktionerna än optisk zoom används.

  • Fokusföljningen stängs automatiskt av om motivet försvinner från skärmen eller om kameran inte lyckas följa det. Om målet för fokusföljningen är ett registrerat ansikte fortsätter dock kameran att följa det ansiktet även om det försvinner från skärmen.

Se även