DISP (Skärminställning)

 1. Tryck på (Skärminställning) på styrratten.

 1. Välj önskat läge med styrratten.(AV)
Enbart bilder visas.

(Detaljerad info)
Information visas.
Exif-data och ett histogram för den lagrade bilden visas också.
(PÅ)
Information visas.

Histogram

Ett histogram är ett diagram som visar bildens ljusstyrka. Om diagrammet är skevt åt höger betyder det att bilden är ljus (A), och om det är skevt åt vänster betyder det att bilden är mörk (B).
 1. Tryck på (Skärminställning) på styrratten, och välj sedan [Detaljerad info].

Observera
 • Histogrammet tänds även vid visning av en enda bild, men då går det inte att justera exponeringen.

 • Histogrammet visas inte i följande fall:

 • Under inspelning/uppspelning av filmer

 • Vid visning av bilder som är tagna på höjden

 • När stillbilder roteras

 • Vid tagning/uppspelning i in [iPanorering]-läget

 • När punkten [Visa grupp för Kontin. tagning] är inställd på [Visa endast huvudbilden].

 • Det kan vara stor skillnad mellan histogrammet som visas vid tagningen och histogrammet som visas vid uppspelningen i följande fall:

 • När blixten utlöses

 • När en väldigt lång eller kort slutartid är inställd

 • Det kan hända att inget histogram visas för bilder som är tagna med andra kameror.