Inställningar Kontin. tagning

Tagningsläget går att ställa in på enbildstagning eller bursttagning.
  1. Tryck på (Inställningar Kontin. tagning) på styrratten.

  1. Välj önskat läge med styrratten.


(Enkeltagning)
Kameran tar en enda bild.

(Kontinuerlig tagning)
Kameran tar upp till 10 bilder i en följd när man håller avtryckaren nedtryckt.

Observera
  • Punkten [Blixt] ställs in på [Av].

  • Vid tagning med självutlösaren tar kameran en serie på upp till 10 bilder.

  • Punkterna [Skärpa], [Vitbalans] och [EV] ställs in för den första bilden, och sedan används samma inställningar även för de övriga bilderna.

  • Burst-tagningen avbryts om batteriströmmen blir för svag, eller om internminnet eller minneskortet blir fullt.

  • När bilder lagras i internminnet ställs bildstorleken in på [VGA].

Se även