Uppspelning av stillbilder

  1. Tryck på (uppspelning)-knappen för att gå över till uppspelningsläget.

  1. Välj en bild med styrratten.

Uppspelning av bilder som är tagna med en annan kamera
Den här kameran skapar en bilddatabasfil på minneskortet för att lagra och spela upp bilder. Om kameran upptäcker bilder som inte är registrerade i bilddatabasfilen på minneskortet, tänds en registreringsskärm med meddelandet ”Okända filer upptäckta Importerar filer”. Om du vill titta på oregistrerade bilder så registrera dem först genom att välja [OK].
  • Använd ett tillräckligt uppladdat batteripaket för att registrera bilder. Om ett alltför svagt batteri används för att registrera bilder, kan det hända att inte alla data går att registrera eller att data blir förstörda om batteriet plötsligt tar slut mitt i.