Uppspelningszoom

Används för att förstora bilden som visas.
  1. Tryck på (uppspelning)-knappen för att gå över till uppspelningsläget.

  1. Vrid W/T (zoom)-knappen mot T-sidan () under stillbildsvisning.

  1. Justera positionen med hjälp av /// på styrratten.

Ramen i det nedre vänstra hörnet i bilden visar vilken del av hela bilden som visas.
  1. Ändra förstoringen med W/T (zoom)-knappen.

Vrid W/T (zoom)-knapp mot T-sidan () för att zooma in, och mot W-sidan () för att zooma ut.
Tryck på på styrratten för att stänga av uppspelningszoomen.

För att spara förstorade bilder

Det går att spara förstorade bilder med hjälp av trimningsfunktionen.
Tryck på MENU [Retuschering] [Trimma (ändra storlek)].