Indexbild

Används för att se flera bilder på en gång.
  1. Tryck på (uppspelning)-knappen för att gå över till uppspelningsläget.

  1. Vrid W/T (zoom)-knappen mot W-sidan () för att tända indexbildskärmen.

Vrid en gång till på knappen för att se en indexskärm med ännu fler bilder.
  1. För att återvända till enbildsskärmen väljer man en bild med styrratten och trycker på .

För att se bilder med önskat datum/i önskad mapp

Välj raden i vänster kant med styrratten, och välj sedan önskat datumområde eller önskad mapp med hjälp av /.

Bildvisning med kalender

När punkten [Visningssätt] är inställd på [Datumvisning] och skärmen är i indexläge vrider man W/T (zoom)-knappen mot W-sidan () för att se bilderna på en kalender.
///: Används för att flytta valramen till ett annat datum.
: Används för att se kalendern för nästa/föregående månad.
  • För att se bilderna från en viss månad väljer man / med styrratten och därefter önskad månad.

  • För att se bilderna från ett visst datum i indexläget väljer man det datumet med styrratten och trycker på .

  • För att släcka kalenderskärmen och återvända till indexskärmen väljer man med styrratten och trycker på .